A városi eső aranyat ér?
Igen, de csak ha megfelelően kezeljük!

Mi az a VárosiEső projekt?

A Hegyvidéki Önkormányzat (XII. kerület) vezetésével, Erzsébetváros (VII. kerület), Pestszentlőrinc-Pestszentimre (XVIII. kerület), a Fővárosi Önkormányzat és számos más szakmai partner együttműködésével 2021 és 2025 között részben uniós forrásból megvalósuló “LIFE – Városi Eső” projekt fő célja a városi klímaadaptáció támogatása csapadékkezelés terén a zöld és kék infrastruktúrák közötti szinergiák megtalálásával és ezek erősítésével.

A természetközeli és technológiai megoldásokat egyesítő megközelítés révén hatékonyan csökkentjük a hirtelen lezúduló csapadék káros következményeit. Sérülékenységvizsgálatokkal azonosítjuk be a beavatkozási pontokat a három budapesti partnerkerületben, majd különböző demonstrációs elemekkel mutatjuk be a szakma, döntéshozók és városlakók számára a városi esővízkezelés lehetőségeit. Célunk, hogy a célcsoportjaink a projekt végére az esővizet értékként kezeljék, ugyanakkor tisztában legyenek és alkalmazzák is a hirtelen lezúduló csapadék káros következményeit csökkentő és az ezeket megakadályozó megoldásokat.

A projekt során fentiekhez nemzetközi és hazai jó gyakorlatokra támaszkodunk, illetve az IPCC 2014-es jelentésére. Nem csupán technikai megoldásokat alkalmazunk, de igyekszünk hatást gyakorolni a döntéshozókra annak érdekében, hogy a hatékony városi csapadék kezelés érdekében új szabályozások és irányelvek szülessenek meg. A projekt céljai még, hogy az Európai Uniós klímaadaptációs stratégiának megfelelő, más önkormányzatok által is alkalmazható eszközöket mutasson be, illetve a lakosság és döntéshozók érzékenyítése mellett a szakma számára hasznos tudásanyagot hozzon létre.

water-service-02

Projektadatok

Helyszín: Budapest, Magyarország
Költségvetés: 3,053,810 Euro (EU hozzájárulás 55%)
Időtartam: 2021. július 1. – 2025. június 30.

Megvalósító szervezetek

Koordináló kedvezményezett

Budapest Főváros XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat

A Hegyvidéki Önkormányzat gondosan ügyel a környezetminőségre, ezért ebben Budapest legjobb állapotú kerületei közé tartozik. Egyes területei – elsősorban a természeti védettséget élvező erdőterületek – nem csak kerületi, hanem össz-budapesti igényeket is kiszolgálnak. A főváros levegőminősége szempontjából talán a Hegyvidék tölti be a legfontosabb szerepet, hiszen a kerület „Budapest tüdeje”, melyet összefüggő erdőinek, zöldfelületekben való gazdagságának köszönhet.

A helyi klimatikus viszonyok kialakulásában, illetve a jövőbeni változásokhoz való adaptáció során kiemelt szereppel bír a lefolyó vízmennyiséggel, illetve a helyben található forrásokkal való gazdálkodás. A XII. kerület hegyvidéki jellegénél fogva különösen fontos a hirtelen lezúduló, ún. villámárvizek kezelésében. A lezúduló vízmennyiség elvezetését fontos feladatának tartja. Bár a szennyvíz zárt csatornahálózaton való elvezetése megoldott, nagy intenzitású eső lezúdulásakor a felszíni vizeket a ø 30, ø 40‐es csatornák sok esetben nem tudják elvezetni, a meredek utcákon a csapadékvíz lefolyik, elöntve a mélyebben fekvő területeket. A zöldfelületekkel kapcsolatos konfliktusok és megfontolások a helyi klíma viszonylatában különösképpen párban kezelendők a vízgazdálkodási kérdésekkel. Ez utóbbi cél eléréséhez a villámárvizek hirtelen lezúdulásának megakadályozása kulcsfeladat.

Társult kedvezményezettek

Budapest Főváros VII. kerületi Erzsébetvárosi Önkormányzat

Mikor Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, a hivatalon belül működő Klímavédelmi Kabinet vezetésével csatlakozott a VárosiEső Life projekthez, fő célja volt a kerületben élők életminőségének javítása, hiszen a klímaváltozás következményeként nyáron, a sűrűn beépített belvárosi környezetben a hőmérséklet akár 5-10 fokkal is magasabb, mint egy kertvárosban.

Ahogy ezt már számtalan külföldi jó példa is igazolja, a hirtelen lezúduló csapadék gyűjtésével mérsékelhetők a városi villámárvizek, továbbá a gyűjtött esővíz hasznosítható, és a növényzet locsolására is jobb, mint a vezetékes víz. Amennyiben a csapadékvíz megfogásával, szikkasztással növelhetők a városi zöldfelületek (akár falra futtatható növények telepítésével) a mikroklíma is javul a kerületben. A projekt illeszkedik a Klímavédelmi Kabinet céljaihoz, amelyek: a kerületben a gyalogos- és kerékpárbarát közterek kialakítása, a légszennyezés visszaszorítása, az energiapazarlás csökkentése, a zöldfelületek minőségi növelése és a fenntartható szemléletformálás.

Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

A XVIII. kerület mind területe (negyedik), mind népességszáma (ötödik) alapján a legnagyobb fővárosi kerületek közé tartozik. Budapest egyik külső kerülete, mely az egykor két önálló településrész, Pestszentlőrinc és Pestszentimre egyesítésével jött létre és kapcsolódott 1950-ben a fővároshoz. A kerület elsősorban lakóövezeti, kertvárosias jellegű (néhány fontos lakóteleppel kiegészülve), mivel a lakásállomány közel 70%-a családi ház. A kerület lakossága az elmúlt években meghaladta a 100 ezer főt.

A csapadékvíz kezelésének kérdése egyre nagyobb problémát jelent a XVIII. kerületben is. A városiasodás alapvetően változtatta meg egy adott terület vízgazdálkodási jellemzőit, hiszen a városi területeket egyre inkább beborítják az át nem eresztő felületek, burkolatok, mint például tetők, utcák, járdák és parkolók. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a heves esőzések alkalmával a lezúduló nagyobb tömegű csapadékvíz ezeken a felületeken képtelen beszivárogni a talajba, megnövelve ezáltal a villámárvizek kialakulásának kockázatát.

Emellett a kerület bizonyos részein vízzáró talajszerkezettel, magas talajvíz szinttel, valamint csekély párologtatási kapacitással találkozhatunk, aminek következtében a csapadék itt sem tud kellő mértékben elszikkadni, elszivárogni, így növelve a belvizes területek kialakulásának lehetőségét.

A csapadékvíz-elvezetés, illetve a lehulló csapadék helyben történő hasznosítás (vízhiányos, szárazabb időszakok esetében) kérdésének megoldása céljából az Önkormányzat örömmel vette a LIFE in Runoff – Klímaadaptáció a városi vízgazdálkodásban témájú, EU-s támogatottságú pályázatban való részvételi lehetőséget. Kiemelt célja közé tartozik, hogy a várhatóan növekvő hatások és a burkolt felületekből adódó magas érzékenység miatt a villámárvizeket és elöntéseket a jövőben kiemelten kezelje, visszaszorításukra – különböző klímaadaptív, zöldinfrastruktúrális megoldások felhasználásával – további adaptációs stratégiákat dolgozzon ki és valósítson meg.

Budapest Főváros Önkormányzata

A Fővárosi Önkormányzat elkötelezett a klímaadaptív csapadékvíz-gazdálkodás minél szélesebb körű elterjesztése iránt. Ennek alapvető elemei egyebek mellett a csapadékvíz lakossági gyűjtése, a csapadékvíz helyben történő hasznosulásának elősegítése, vagy éppen a csapadékvíz okozta viharkárok enyhítése. Az első lépés ezen jó gyakorlatok fővárosi szintű megvalósítása felé egy Budapestre vonatkozó csapadékvíz-gazdálkodási stratégia elkészítése, amihez nélkülözhetetlen alapot nyújtanak a LIFE Városi Eső projekt keretében megvalósuló kutatások eredményei. Az adaptív csapadékvíz-gazdálkodás szakmai oldala mellett a fővárosi szintű stratégia a jogszabályi környezet jelenlegi hiányosságaira is megoldási javaslatokat fog kínálni. A projektben a Fővárosi Önkormányzat mindenekelőtt szakmai és kommunikációs támogatást nyújtva, illetve adatszolgáltatóként vesz részt.

www.budapest.hu

Klímabarát Települések Szövetsége

A Klímabarát Települések Szövetsége Magyarország egyetlen tematikus céllal szerveződő önkormányzati szövetsége. A mára több, mint 70 önkormányzati taggal rendelkező szövetség néhány lelkes polgármester és szakértő összefogásával azért jött létre, hogy a szakmai tapasztalatok megosztásával megkönnyítse, segítse helyi, települési szinten az elkerülhetetlen változáshoz történő alkalmazkodást és a kihívásokra történő felkészülést. A LIFE IN RUNOFF/Városieső projektben a KTSZ célja, hogy mind magyarországi, mind nemzetközi szinten megismertesse a projektet és a projekt célkitűzéseit a szakmai partnerség körében, beleértve az önkormányzatokat, szakmai szervezeteket és civil szervezeteket is. Ebből a célból a KTSZ stakeholder-találkozókat és képzéseket szervez a projekt keretében.

Trinity Enviro Kft

A Trinity Enviro Kft. projekt alapon szervezi magasan kvalifikált tanácsadó csapatát, így a megrendelő igényeihez, az adott projekthez keresi a megfelelő szaktudású, tapasztalatú tanácsadó csapatot.

A cég 5 kontinensen dolgozott olyan közismert multinacionális cégekkel, mint az OiLibya, Holcim, Ramboll vagy az IOM, illetve a legjelentősebb nemzetközi szervezetekkel, mint a GGGI és az ENSZ, utóbbin belül a UNDP, GEF és a FAO célkitűzései megvalósításához szolgáltatta professzionális szaktudását. Együttműködött az EU szervezetei közül a EIT Climate KIC-vel, EIP Agri-val és az Európai Bizottsággal, valamint Magyarország, Horvátország, Albánia, Irak és Nigéria kormányzati szervezeteinek munkáját is több alkalommal segítette és koordinálta.

Mindig a legújabb modellezési eljárásokkal segíti a döntéstámogatást. Tanácsot ad a stakeholdereknek, szakértőknek, akik a téma nagyágyúi, viszont olyanok számára is rendelkezésre áll, akik nem jártasak az adott témában.

A Trinity az alábbi feladatokat látja el a projektben:

  • A városi csapadékvíz-lefolyás kerületi/helyi szintű modellezése, csatorna vízhozammérések és az eredmények feldolgozása révén a modellek kalibrációja, klímamodell eredmények leskálázása Budapestre, a klímaváltozás várható hatásait is figyelembe vevő modellszimulációk lefuttatása, optimális, fajlagos tárolótérfogatok meghatározása, a tervezett vízvisszatartó beavatkozások paraméterezése; valamint vízmérleg modellezés alapján a különböző kék-zöld megoldások hatékonyságának elemzése eltérő típusú vízgyűjtőkön, és ezek kiterjesztése a Főváros területére.
  • A köz- és magánszféra maximális együttműködési lehetőségének kidolgozása a kék-zöld megoldások megvalósítására.
  • Nemzeti- és helyi (kerületi) szintű stakeholder elemzés készítése, az érdekelt felek találkozóinak szakmai támogatása.
  • A projekt monitoring tevékenysége, mely kiterjed a protokollra, az alapfelmérések kidolgozására, végül, de nem utolsósorban a beruházások vízvisszatartó hatására.