A természet-alapú megoldások alkalmazásával kapcsolatos szakmai, műszaki, finanszírozási és üzemeltetési ismeretek Magyarországon még kevéssé elterjedtek. A TeAM HUb célja, hogy fórumot biztosítson a természetalapú megoldásokkal kapcsolatos hazai és nemzetközi tudás, tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására, valamint ösztönözze a kormányzati, önkormányzati, szakmai és civil szereplők közötti párbeszédet és együttműködést a természet-alapú megoldások széleskörű gyakorlati alkalmazása érdekében.

Mik azok a természet-alapú megoldások?

A természet által inspirált, a természet erejét felhasználó megoldások, amelyek közös jellemzője, hogy egyszerre nyújtanak környezeti, társadalmi és gazdasági előnyöket és javítják az adott terület ellenálló képességét a klímaváltozás negatív hatásaival szemben.

Ide sorolhatók például

a természetes vízmegtartási megoldások (így a csapadékvíz helyben szikkasztása gyepes árokban csővezeték rendszer kiépítése helyett, vagy a belvizes területek talajvízpótló-képességének hasznosítása öntözőrendszer kiépítése helyett; vízszigetelő helyett vízáteresztő burkolatok alkalmazása; esőkert létrehozása) vagy egyéb, mesterséges, de a biodiverzitás szempontjait maximálisan figyelembe vevő, a levegőminőség javítását, zajcsökkentést és hőszigethatás mérséklését egyaránt szolgáló városi zöldfelületek, vadvirágos rétek, zöldfalak, zöldtetők kialakítása.

A TeAM HUb csapata 2023-ban online eseménysorozatot indított, melynek keretében online tájékoztató fórumokat tartanak. A 2024. február 2-i esemény során szakértőik konkrét TAM projektek előkészítésével kapcsolatos tapasztalataikat osztották meg, kiemelve a műszaki tervezés, társadalmi bevonás és ökológiai szemlélet fontosságát.

Az előadások között szerepelt a Városi Eső projekt bemutatása is. Rózsa Zoltán, a Hegyvidéki Zöld Iroda munkatársa ismertette a tapasztalatokat, a városi csapadékvíz megtartás nehézségeit és a lehetőségeket is.

Fotó forrása: Fortepan